DCA Publikationer
Ny søgning

Søgning (viser resultaterne 0 - 10 ud af 12)

Ernærings- og sundhedsanprisninger
DCA rapport, nr. 185, 2021
I denne rapport fremlægges en undersøgelse af effekten af ernærings- og sundhedsanprisninger på den danske forbrugers produktopfattelse og købsbeslutning, samt hvorvidt tilstedeværelsen af anprisninger...
Tilvænning til mindre sød smag og brug af sødemidler, samt præference for sød smag fra barndom
DCA rapport, nr. 179, 2020
Vi har en medfødt præference for sød smag, som især er høj i barndommen og i teenageårene og som derefter mindskes hos voksne. Den høje præference for sød smag fra fødslen giver spædbørn en præference...
Frugt og bær - gode sorter til haven
DCA rapport, nr. 148, 2019
Denne rapport beskriver de mest velegnede frugt- og bærsorter til privathaveformål i Danmark. Der er med tæt på 40 nævnte arter af frugt og bær lagt vægt på at give et bredt artsudvalg at vælge ud fra...
Rammer for mad og måltider i skolen
DCA rapport, nr. 137, 2018
Rapporten er funderet i en systematisk forskningskortlægning og i et interventionsstudie, hvor skolemad og måltidsrammer som betydningselement for elevers læringsforudsætninger, sundhed og trivsel er...
Forbruger-primærproducent kommunikation
DCA rapport, nr. 133, 2018
I denne rapport afdækkes det, hvilken betydning mødet mellem forbruger og primærproducent har for begge parter. Til baggrund for undersøgelsen ligger spørgeskemaer udfyldt af henholdsvis forbrugere og...
Måling af spiseadfærd i dagtilbud - Betydning af børns aktive involvering i tilblivelse af frokostmåltidet i daginstitutioner for børns spiseadfærd
DCA rapport, nr. 126, 2018
I denne rapport gennemgås to separate studier med det overordnede formål at undersøge betydningen af aktiv involvering i tilberedningen af frokostmåltidet for børn mellem 3-6 år. Dette blev undersøgt...
Professionalisering og øget tværfaglighed i samarbejdet omkring mad og måltider i dagtilbud
DCA rapport, nr. 125, 2018
Rapporten omhandler et aktionsforskningsprojekt, hvis hovedsigte var at indsamle data og skabe ny viden om, hvordan iscenesættelsen og gennemførelsen af måltidet bliver gennemført i dagtilbuddet. Herunder...
Forbrugerinteresse i at spise insekter
DCA rapport, nr. 109, 2017
I indeværende rapport undersøges danske forbrugeres villighed til at spise insekter. Ved en systematisk gennemgang af tidligere studier omhandlende entomofagi og vestlige forbrugeres reaktion på insektspisning...
Rammer for mad og måltider i skolen
DCA rapport, nr. 101, 2017
Mad og måltider i skolen handler ikke kun om, at maden er sund, men også om, at de fysiske-, organisatoriske-, sociale-, og pædagogiske rammer om måltiderne understøtter, at elever kan spise sundt med...
Fødevarer og sund aldring i et livsperspektiv
DCA rapport, nr. 89, 2016
Formålet med nærværende rapport er at præsentere en strategi for forskningen i fødevarers rolle i forhold til ”sund aldring”. Fødevarer rummer et stort potentiale i forhold til at øge vores livskvalitet,...
        1   2     Næste side     Sidste side    
Vis alle