DCA Publikationer
Ny søgning

Analyse af ’grønne’ proteiner til fødevarer
DCA rapport, nr. 218, 2023

Af Louise Juul Pedersen, Anders Hauer Møller & Trine Kastrup Dalsgaard

Danmark har i mange år fokuseret på en stor animalsk produktion, hvilket har været godt for dansk land-brug, men ensidet i forhold til produktionen af fødevareprotein. Derfor er der et stort behov for at forstå, hvilke andre mulige proteinkilder, der er til rådighed, deres produktionspotentiale, deres teknologiske ud-viklingstrin, samt deres fødevarekvalitet med hensyn til næringsværdi, smag og funktionelle egenskaber. Rapporten indgår som en del af Ministreret for Fødevare, Landbrug og Fiskeri (FVM)s baggrundsmateriale for udarbejdelse af en strategi for grønne proteiner til dyr og mennesker.
Den indeholder en faglig beskrivelse af udviklingen af grønne og alternative proteiner til fødevarer, herun-der med angivelse af status i Danmark samt forventede fremtidige potentialer. Der er fokuseret på både alternative animalske og vegetabilske fødevareproteiner, i forhold til de globale og lokale markeder. For den vegetabilske del indgår en vurdering af, hvilke proteinafgrøder, der kan gå direkte til fødevarer, og hvilke der kræver forarbejdning. Denne rapport er udarbejdet på grundlag af foreliggende litteratur samt viden fra relevante forskere ved Aarhus Universitet, der har været involveret i udviklingsaktiviteter for de enkelte proteinkilder eller noget, der ligger op ad emnerne, hvilket fremgår klart af databladene i slutningen af rapporten. Rapporten giver en generel introduktion til proteinforsyning, udviklingen i kost- og proteinindtag, forbruger-præferencer samt deres indvirkning på klima og miljøeffekter. Derudover beskrives import af protein med fokus på soja samt ingrediensmarkedet nationalt og globalt. Rapporten er afgrænset til at omhandle grønne og alternative proteiner til fødevarer. Rapporten beskriver derfor modenheden af teknologien for de enkelte alternative biomasser, proteinets kvalitet i forhold til f.eks. funktionelle og sensoriske egenskaber, ernæringsværdi i form af proteinfordøjelighed, herunder også indhold af antinæringsstoffer for de forskel-lige proteinkilder. Der gives bud på teknologiens modenhed, og hvilke barrierer, der er for at nå i mål med udvikling og forarbejdning af de beskrevne kilder. I nogle tilfælde beskrives mikronæringsstoffer, men dette har ikke været fokusset i denne rapport og bør evalueres separat.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)