DCA Publikationer
Ny søgning

Rammer for mad og måltider i skolen
DCA rapport, nr. 137, 2018

Af Mikkel Stovgaard, Mathias Thorborg, Kamilla Kragelund, Barbara Vad Andersen og Karen Wistoft

Rapporten er funderet i en systematisk forskningskortlægning og i et interventionsstudie, hvor skolemad og måltidsrammer som betydningselement for elevers læringsforudsætninger, sundhed og trivsel er undersøgt.
Rapporten konkluderer, at: A) Måltidsrammerne har betydning for elevernes fysiske, sociale og mentale sundhed,herunder lyst til at spise sundt, læringsforudsætninger og sociale og faglige trivsel. B) Sund mad kombineret med gode måltidsrammer muliggør sunde madvaner, som på flere måder har en positiv betydning for elevers læringsforudsætninger. C): Madens kvalitet og tilstrækkelighed er særdeles vigtig. Der er for mange elever,som ikke får nok mad. D): Læreren spiller en central rolle for det gode frokostmåltid. E): For lidt mad medfører manglende energi, koncentration og opmærksomhedsvedholdenhed. F): Madordninger giver elever lyst til at smage flere forskellige madvarer end madpakker. Og G): Når eleverne involveres i ændringer af klassens måltidsrammer, kan det føre til bedre social trivsel. På baggrund af rapportens konklusioner fremsættes fem anbefalinger til udvikling af gode mad- og måltidsrammer i skolen.


Hent PDF   Bestil (130 kr/stk)