DCA Publikationer
Ny søgning

Teknologier til vertikalt landbrug - Vidensyntese
DCA rapport, nr. 213, 2023

Af Carl-Otto Ottosen

Efterhånden som jordressourcerne til landbruget falder og efterspørgsel på mad stiger, stiger presset på fødevareproduktionen. Vertikalt landbrug, som er blevet udråbt som en af det 21. århundredes megatrends, men er udfordret
pga. omkostninger og begrænsninger i produktudvalget. Rapporten fokuserer på ressourceforbruget i vertikalt landbrug i forhold til i væksthus i Danmark. Kunstlys udgør den største del af energiforbruget og vertikalt landbrug har 2-2.5 højere CO2 aftryk sammenlignet med væksthusproduktion. CO2-emissionenen fra vertikalt landbrug kan reduceres ved at anvende ikke-fossil energi, væksthusproduktionen kan omstilles til el via varmepumper mv. Klimastyring i væksthuse er blevet mere dynamisk og de konkrete energipriser, og alene dette kan give en energireduktion i vertikale landbrug. Hvis vertikalt landbrug skal udvikles med et lavere CO2 aftryk, er der behov for udvikling og forskning for at reducere energiforbruget markant. Styring af næringsstoffer er et anden forskningsområde, som kan øge værdien af afgrøden både pga. smag, udseende, holdbarhed og næringsværdi. Det mest åbenlyse udviklingsområde er brug af vertikale produktionsmetoder i forbindelse med væksthusproduktion – en slags hydridløsning for at optimere planteproduktionen med mindst muligt energiforbrug.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)