DCA Publikationer
Ny søgning

Måling af spiseadfærd i dagtilbud - Betydning af børns aktive involvering i tilblivelse af frokostmåltidet i daginstitutioner for børns spiseadfærd
DCA rapport, nr. 126, 2018

Af Claus Frantzen, Ulla Kidmose, Derek V. Byrne og Barbara Vad Andersen

I denne rapport gennemgås to separate studier med det overordnede formål at undersøge betydningen af aktiv involvering i tilberedningen af frokostmåltidet for børn mellem 3-6 år.
Dette blev undersøgt i to børnehaver med lokal produceret frokostordning og i tre børnehaver med madpakkeordning. I begge studier blev børnenes frokostindtag målt før og efter en interventionsperiode, derudover blev børnenes madmod testet i børnehaver med madpakkeordning. Metoden anvendt i disse studier fandt ingen signifikant effekt som følge af interventionen for børnenes indtag, dog blev der fundet en tendens til et større indtag blandt en gruppe af børn, som var mest involveret i tilberedning af madpakken. Resultatet for børnenes madmod viste en stigning i antal smagte prøver for både kontrol og intervention, og selvom interventionsgruppens stigning fremgik større end kontrolgruppens, blev effekten af interventionen ikke fundet signifikant. Rapportens konklusion lyder derfor på, at aktiv involvering tyder på at have en effekt på børns spiseadfærd, selvom det ikke blev påvist i disse studier, hvilket formodes at skyldes graden af intervention, en for lille population og for store variationer i indtag grundet aldersforskelle.


Hent PDF   Bestil (105 kr/stk)