DCA Publikationer
Ny søgning

Forbruger-primærproducent kommunikation
DCA rapport, nr. 133, 2018

Af Kamilla Hall Kragelund, Chris Kjeldsen og Ulla Kidmose

I denne rapport afdækkes det, hvilken betydning mødet mellem forbruger og primærproducent har for begge parter. Til baggrund for undersøgelsen ligger spørgeskemaer udfyldt af henholdsvis forbrugere og primærproducenter på danske fødevaremarkeder, samt opfølgende telefoninterviews. Resultaterne viser, at størstedelen af forbrugerne besøger fødevaremarkedet for at få en oplevelse, for at se og smage regionale fødevarer og for at blive inspireret, mens kun omkring 10% angav, at de gerne vil møde primærproducenterne. Mødet med primærproducenterne giver dog forbrugerne et større kendskab til produkterne, inspiration til at købe/smage nye ting samt inspiration til madlavning. Størstedelen af primærproducenterne angav, at mødet med
forbrugerne er med til at fremme salget af egne produkter, fremme dialogen med kunderne og få feedback på deres produkter. De undersøgte markeder fungerer som en kommunikationsplatform, der har betydning for opbygning af tillid, tryghed og inspiration blandt forbrugerne. Den opnåede viden fra denne undersøgelse omkring mødet mellem primærproducenter og forbrugere på fødevaremarkeder kan bruges til udarbejdelse af fremtidige studier inden for området.


Hent PDF   Bestil (105 kr/stk)