DCA Publikationer
Ny søgning

Ernærings- og sundhedsanprisninger
DCA rapport, nr. 185, 2021

Af Mathilde Tønning Tønnesen, Susanne Hansen, Amanda Videbæk Laasholdt, Stine Cecilie Mangaard Sarraf, og Liisa Lähteenmäki

I denne rapport fremlægges en undersøgelse af effekten af ernærings- og sundhedsanprisninger på den danske forbrugers produktopfattelse og købsbeslutning, samt hvorvidt tilstedeværelsen af anprisninger medfører et øget indtag af produktet. Undersøgelsen bygger dels på et litteraturstudie, dels på en spørgeskemaundersøgelse.
Overordnet indikerede undersøgelsen, at anprisningernes effekt på forbrugeren afhænger af produkttype og anprisningstype, og der er indikation for, at anprisningstyperne har en forskelligartet effekt på den danske forbruger. Reduktionsanprisninger er primært forbundet med en forventning om, at sundere fødevarer er mindre velsmagende, samt kompensatoriske overbevisninger, der retfærdiggør et øget indtag (dog uden nødvendigvis at medføre øget indtag). Omvendt er positive anprisninger primært forbundet med en belønningsfølelse ift., at man gør noget godt for sig selv, og en form for ”dosis ufølsomhed”. På denne måde kan sundhedsopfattelsen blive forbundet med tro om, at det er sundere for en, des mere der spises, hvilket kan resultere i, at forbrugere spiser mere af produktet.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)