DCA Publikationer
Ny søgning

Søgning (viser alle resultater)

Kvalitetsindeks 2017
DCA rapport, nr. 111, 2018
Med afsæt i Miljø- og Fødevareministeriets ønske om, at nutidige og fremtidige generationer af forbrugere får større fokus på fødevarekvalitet, blev der i 2014 udviklet og afprøvet et spørgeskemainstrument...
Kvalitetsindeks 2016
DCA rapport, nr. 92, 2017
Med afsæt i Fødevareministeriets ønske om, at nutidige og fremtidige generationer af forbrugere får større fokus på fødevarekvalitet, blev der i 2014 udviklet og afprøvet et spørgeskemainstrument til...
Kvalitetsindeks 2015 - et instrument til kortlægning af fødevare-forbrugernes kvalitetsopfattelser
DCA rapport, nr. 69, 2015
Med afsæt i Fødevareministeriets ønske om, at nutidige og fremtidige generationer af forbrugere får større fokus på fødevarekvalitet, blev der i 2014 udviklet og afprøvet et spørgeskema-instrument til...
Kvalitetsindeks 2014 - et instrument til kortlægning af fødevare-forbrugerens kvalitetsopfattelse
DCA rapport, nr. 56, 2015
Med afsæt i et ønske om at nutidens og fremtidens generationer af forbrugere, får større viden om, og fokus på fødevarekvalitet, har Fødevareministeriet bedt MAPP Centret ved Aarhus Universitet, om at...
Terroir - Oprindelse (autenticitet), oprindelsesstedets indflydelse på produkters kvalitet (terroir), samt branding, kvalitetsudvikling, regionale produkter og oprindelsesmærkning
DCA rapport, nr. 37, 2014
Markedet for fødevareprodukter med regionale særpræg er vokset de senere år. De ’nye’ kvaliteter, der knytter sig til disse, blandt andet terroir (specifikke kvalitetsegenskaber ved landbrugsprodukter,...
Udredning om fødevarekvalitet
DCA rapport, nr. 16, 2013
I rapporten er begrebet fødevarekvalitet diskuteret og forsøgt defineret. Endvidere er der redegjort for, hvordan de forskellige led i den kæde af aktører, der er involverede i produktion af fødevarer,...