DCA Publikationer
Ny søgning

Kvalitetsindeks 2022 - fokus på forståelse af kostråd
DCA rapport, nr. 212, 2023

Af Anders Ørberg, Morgen Høst Haugaard og Tino Bech-Larsen

De danske forbrugeres fødevarekvalitetsopfattelser, køkkenkompetencer, betalingsvillighed og fødevaretilfredshed er, som tidligere år, igen i år blevet undersøgt i dette års Kvalitetsindeks 2022.
Formålet med undersøgelsen er at bidrage med viden til udvikling af politik, som kan fremme forbruget af kvalitetsfødevarer og madkvalitet. Motiveret af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris ønske om at fremme sund og klimavenlig mad, er der i dette års kvalitetsindeks fokus på danskernes forståelse af De officielle Kostråd samt hvordan denne forståelse omsættes i praksis. Rapportens resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse samt en interviewundersøgelse. Ligesom i tidligere kvalitetsindeks (2014-2021) genfindes tre forbrugersegmenter, der med udgangspunkt i forskellige kvalitetsopfattelser, kompetencer og tilfredshed oplever madkvalitet forskelligt. Undersøgelsen finder desuden at sundhed og klima fylder i forbrugernes bevidsthed og generelt har forbrugerne et godt kendskab til De officielle Kostråd og ønsker at efterleve dem, men stigende fødevarepriser påvirker forbrugernes prioriteringer.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)