DCA Publikationer
Ny søgning

Kvalitetsindeks 2014 - et instrument til kortlægning af fødevare-forbrugerens kvalitetsopfattelse
DCA rapport, nr. 56, 2015

Af Trine Mørk, George Tsalis, Klaus G. Grunert og Tino Bech-Larsen

Med afsæt i et ønske om at nutidens og fremtidens generationer af forbrugere, får større viden om, og fokus på
fødevarekvalitet, har Fødevareministeriet bedt MAPP Centret ved Aarhus Universitet, om at udvikle et Kvalitetsindeks, der kan bruges til at måle fødevareforbrugernes opfattelse af kvalitet og tilfredshed, med det de spiser. Hensigten er, at instrumentet også skal kunne benyttes i senere målinger, og således danne grundlag for en vurdering af hvorvidt og hvordan forbrugernes opfattelser af kvalitet, ændrer sig over tid. Da begrebet fødevarekvalitet har mange facetter, er der i nærværende rapport anvendt et bredt udsnit af samfundsvidenskabelige metoder til at indkredse det. Baseret på omfattende ”desk-research”, fem interviews vedrørende initiativer til kvalitetsfremme samt scannerdata fra en stor dansk detailkæde, er der designet en web-baseret spørgeskemaundersøgelse, med et repræsentativt udsnit af danske forbrugere. Resultaterne af denne undersøgelse danner ”Kvalitetsindeks 2014”.


Hent PDF   Bestil (85 kr/stk)