DCA Publikationer
Ny søgning

Terroir - Oprindelse (autenticitet), oprindelsesstedets indflydelse på produkters kvalitet (terroir), samt branding, kvalitetsudvikling, regionale produkter og oprindelsesmærkning
DCA rapport, nr. 37, 2014

Af Chris Kjeldsen, Ulla Kidmose og Hanne Lakkenborg Kristensen, Aarhus Universitet

Markedet for fødevareprodukter med regionale særpræg er vokset de senere år. De ’nye’ kvaliteter, der knytter sig til disse, blandt andet terroir (specifikke kvalitetsegenskaber ved landbrugsprodukter, som er fremkommet
som følge af forholdene ved et geografisk produktionssted), spiller en rolle for holdninger og ønsker til en styrket indsat for fødevarekvalitet. Denne rapport er udført for Fødevarestyrelsen, som ønskede en forskningsbaseret fremstilling og vurdering af terroir-begrebet. Redegørelsen omfatter dels en beskrivelse af begrebet ”terroir”, hvor der tages et tværgående udgangspunkt, og dels en beskrivelse af, hvad man konkret ved om sammenhænge mellem en fødevares kvalitet (smag, tekstur mm) og de lokale geografiske og klimatiske omgivelser.


Hent PDF   Bestil (55 kr/stk)