DCA Publikationer
Ny søgning

Kvalitetsindeks 2017
DCA rapport, nr. 111, 2018

Af Kristiane Holk Jeppesen, Gitte Lundberg Hansen, Tino Bech-Larsen og Klaus G. Grunert

Med afsæt i Miljø- og Fødevareministeriets ønske om, at nutidige og fremtidige generationer af forbrugere får større fokus på fødevarekvalitet, blev der i 2014 udviklet og afprøvet et spørgeskemainstrument til afdækning af sammenhængen mellem forbrugernes opfattelse af fødevarekvalitet, måltidskvalitet og tilfredshed med
fødevarer og måltider. På baggrund af udviklingen af et instrument til at måle forbrugernes madlavningskompetencer, beskrev Kvalitetsindeks 2015, hvordan sådanne kompetencer påvirker forbrugernes tilfredshed. Tilsvarende beskrev Kvalitetsindeks 2016 en analyse af forbrugernes kvalitetsopfattelse af og tilfredshed med convenience-fødevarer. På baggrund af en videreudvikling af det spørgeskemainstrument, der er blevet anvendt i de foregående år, har nærværende rapport fokus på de måltidsstrukturer, roller og regler, der kendetegner danske familiers fødevareforbrug.


Hent PDF   Bestil (130 kr/stk)