DCA Publikationer
Ny søgning

Kvalitetsindeks 2021 - Fokus på klimaanprisninger
DCA rapport, nr. 201, 2022

Af Anders Ørberg, Morten Høst Haugaard ogTino Bech-Larsen

Kvalitetsindekset 2021 fortsætter den årlige undersøgelse af danske forbrugeres fødevarekvalitetsopfattelser, køkkenkompetencer, betalingsvillighed og fødevaretilfredshed i lyset af danskernes opfattede madkvalitet.
Formålet med undersøgelsen er at bidrage med viden til politikudvikling der kan fremme forbruget af kvalitetsfødevarer og madkvalitet. Motiveret af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris ønsker om at fremme sund og klimavenlig mad, er der i dette års kvalitetsindeks fokus på danskernes forståelse af og holdninger til klimaanprisninger på fødevareprodukter. Rapportens resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og genfinder, ligesom tidligere kvalitetsindeks (2014-2020), tre forbrugersegmenter, der med udgangspunkt i forskellige kvalitetsopfattelser, kompetencer og tilfredshed med det fødevarerelaterede liv, oplever madkvalitet forskelligt. Dette års undersøgelse finder ligeledes at forbrugersegmenterne opfatter fødevarers klimaeffekter forskelligt, og at danske forbrugere mangler forståelse for de undersøgte klimaanprisninger, samt forståelse for ikke-klimaanpriste produkters klimaeffekt.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)