DCA Publikationer
Ny søgning

Søgning (viser resultaterne 0 - 10 ud af 29)

Aktuel Pelsdyrforskning 2010
Intern rapport Husdyrbrug, nr. 28, 2010

Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Bilag til temadag arrangeret i samarbejde mellem FØJO III projekterne: ORMILKQUAL, ORGGRASS og ECOVIT.
Intern rapport Husdyrbrug, nr. 27, 2010

Modulært gulvelement til køling og opvarmning i smågrise- og slagtesvinestalde. Delrapport 2. Metode til at karakterisere varme- og køleudvekslingen mellem gulvelement og grisekrop.
Intern rapport Husdyrbrug, nr. 26, 2010
Formålet med projektet ”Modulært gulvelement til køling og opvarmning i smågrise- og slagtesvinestalde” var at udvikle et modulopbygget gulvelement, der forbedrer husdyrvelfærd og -produktion i eksisterende...
Modulært gulvelement til køling og opvarmning i smågrise- og slagtesvinestalde. Delrapport 3. Termisk karakterisering af kølet gulvelement i slagtesvinestald.
Intern rapport Husdyrbrug, nr. 25, 2010
Formålet med projektet ”Modulært gulvelement til køling og opvarmning i smågrise- og slagtesvinestalde” var at udvikle et modulopbygget gulvelement der forbedrer husdyrvelfærd og -produktion i eksisterende...
Modulært gulvelement til køling og opvarmning i smågrise- og slagtesvinestalde. Delrapport 4. Strategi for styring af fremløbstemperatur.
Intern rapport Husdyrbrug, nr. 24, 2010
Formålet med projektet "Modulært gulvelement til køling og opvarmning i smågrise- og slagtesvinestalde" var at udvikle et modulopbygget gulvelement, der forbedrer husdyrvelfærd og -produktion i eksisterende...
Biogas potential of fish wax (stearin) with cattle manure
Intern rapport Husdyrbrug, nr. 23, 2010
Biogas treatment of animal manure is common in Denmark, but still very little developed in Norway. Due to relatively small herds, large distances and low energy prices, costs are a challenge when constructing...
Malkekoens biologiske potentiale for reduceret udskillelse af fosfor, kvælstof og metan
Intern rapport Husdyrbrug, nr. 22, 2010
I 1995 skete der en væsentlig omstrukturering af det daværende Statens Husdyrbrugsforsøg, som bl.a. medførte, at en kreds af forskere indenfor kvægernæring med Torben Hvelplund i spidsen dannede Forskergruppen...
Ensilering af majs og græs
Intern rapport Husdyrbrug, nr. 21, 2010
Ensilering har stor betydning som metode til konservering af foder i kvægbruget og Dansk kvægbrug investerer årligt omkring 2.7 mia. kr. i majs- og græsensilage. Der er derfor, meget naturligt, stor efterspørgsel...
Lavt forbrug af antibiotika i økologiske malkekvægsbesætninger
Intern rapport Husdyrbrug, nr. 20, 2010
De økologiske principper lægger stærk vægt på, at sygdomme skal forebygges, og at fokus skal være på dyrenes velfærd og at undgå sygdom. Dette afspejles i reglerne for økologisk husdyrhold, som absolut...
Manual - Reduktion af pattegrisedødlighed
Intern rapport Husdyrbrug, nr. 19, 2009
Pattegrisedødelighed er et væsentligt dyrevelfærdsproblem i økologisk svineproduktion. Problemet er komplekst og derfor svært at imødegå. Ikke desto mindre er en vedholdende indsats nødvendig af hensyn...
        1   2   3     Næste side     Sidste side    
Vis alle