DCA Publikationer
Ny søgning

Manual - Reduktion af pattegrisedødlighed
Intern rapport Husdyrbrug, nr. 19, 2009

Af Marianne Bonde og Tove Serup, Inst. for Husdyrbiologi og -sundhed, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Pattegrisedødelighed er et væsentligt dyrevelfærdsproblem i økologisk svineproduktion. Problemet er komplekst og derfor svært at imødegå. Ikke desto mindre er en vedholdende indsats nødvendig af hensyn til både dyrevelfærd, produktionsresultater og arbejdsmiljø. I en travl hverdag kan det være svært at opretholde en målrettet indsats.
Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Foulum har siden 2007 arbejdet på forskningsprojektet Reduceret pattegrisedødelighed og fravænningsdiarre. Et af produkterne fra dette projekt er denne manual for reduktion af pattegrisedødelighed målrettet den økologiske soholder. Manualen er udarbejdet i et samarbejde mellem Aarhus Universitet. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Økologi. Manualen er udarbejdet af seniorforsker Marianne Bonde DJF i samarbejde med specialkonsulent Tove Serup. En væsentlig del af forarbejdet er gennemført af forsker Lene Hegelund, DJF. Projekt Reduceret pattegrisedødelighed og fravænningsdiarre er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug og DJF. Manualen er endvidere blevet til på baggrund af erfaringer opsamlet af Dansk Landbrugsrådgivning i projektet Kvalitetssikring af økologisk svinekød, info om fodring og management i økologisk svineproduktion med tilskud fra Direktoratet fra FødevareErhverv under Innovationsloven. Manualen kan forhåbentlig være med til at motivere og lette indsatsen for såvel ejere som ansatte i det daglige arbejde, med at sikre den højst mulige overlevelse hos pattegrisene. Det er tanken, at hver enkelt bedrift udbygger og justerer manualen alt afhængig af prioriteringer og problemomfang. Herved opnås et godt redskab, både til at målrette handlingsplaner og til at give nye medarbejdere en god indføring i, hvordan opgaven kan gribes an.