DCA Publikationer
Ny søgning

Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Bilag til temadag arrangeret i samarbejde mellem FØJO III projekterne: ORMILKQUAL, ORGGRASS og ECOVIT.
Intern rapport Husdyrbrug, nr. 27, 2010

Af Troels Kristensen (Red.)