DCA Publikationer
Ny søgning

Malkekoens biologiske potentiale for reduceret udskillelse af fosfor, kvælstof og metan
Intern rapport Husdyrbrug, nr. 22, 2010

Af Ni els Bastian Kristensen (Red.)

I 1995 skete der en væsentlig omstrukturering af det daværende Statens Husdyrbrugsforsøg, som bl.a. medførte, at en kreds af forskere indenfor kvægernæring med Torben Hvelplund i spidsen dannede Forskergruppen for Drøvtyggerernæring under Afdeling for Husdyrernæring (senere afdeling for Husdyrernæring og Fysiologi). Forskergruppen for Drøvtyggerernæring havde et stærkt praksisophæng og arbejdede med både basal og anvendelsesorienteret ernæringsforskning. Forskningen blev fulgt op
af en strategi omkring regelmæssig afholdelse af temamøder med fokus på praksisrelevant formidling til alle med interesse i kvægerhvervet. Første (I.) temamøde om malkekøernes ernæring med udgangspunkt i arbejdet udført af Torben Hvelplund’s forskergruppe blev afholdt 8. april 1997 (Intern Rapport nr. 88, 1997, Statens Hudyrbrugsforsøg). Nærværende rapport indeholder indlæg givet ved det VI. temamøde i serien af møder om malkekøernes ernæring. Emnet for mødet er malkekoens biologiske potentiale for reduceret udskillelse af fosfor, kvælstof og metan. Målet med mødet er i tråd med tidligere møder at præsentere ernæringsrelateret kvægforskning for alle forskningsbrugere. Torben Hvelplund er også denne gang blandt bidragyderne til de faglige indlæg, og Torben slutter dagen af med afskedsforelæsning i anledning af at han går på pension. Indlæggene rapporterer fra igangværende forskning udført under bl.a. VMP III forskningsprogrammet ”Husdyrhold, naboerne og miljøet 2006-2010”. Forskningsprojekterne har bidraget til en bedre forståelse af produktionsudviklingen og de fysiologiske processer i malkekoen som er afgørende for at vi fremover i højere grad kan tage hensyn til produktionseffektiviteten, og ikke blot produktionsomfanget, når vi ernærer malkekøer. Mødet berører ligeledes fremtidige strategier til at kompensere for en mindre usikkerhedsmargin i de foderrationer, der sammensættes til malkekøer gennem inddragelse af nye biologiske test og managementrutiner til overvågning af malkekoens ernæringsmæssige balance. Hidtil har en vis overfodring med en række næringsstoffer været anvendt til at kompensere for en usikkerhed omkring bl.a. indhold og tilgængelighed, men en stor del af det realiserbare potentiale for reduktion af malkekvægets udskillelse af kvælstof og fosfor ligger i at fjerne denne overforsyning. Mødets hovedkonklusion er, at det er muligt fortsat at reducere tildelingen af kvælstof og fosfor, og at den primære omkostning ikke behøver at være en væsentlig reduktion af produktionsomfanget for den enkelte ko eller besætning. Omkostningerne ved at gennemføre yderligere reduktioner af kvælstof og fosfor tildelingen vil være relateret til stigende behov for: • monitering af koens fysiologiske respons • hyppigere og mere detaljeret bestemmelse af fodersammensætningen • management-ressourcer til hurtig intervention