DCA Publikationer
Ny søgning

Ensilering af majs og græs
Intern rapport Husdyrbrug, nr. 21, 2010

Af Niels Bastian Kristensen (Red.), Inst. for Husdyrbiologi og Sundhed, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Ensilering har stor betydning som metode til konservering af foder i kvægbruget og Dansk kvægbrug investerer årligt omkring 2.7 mia. kr. i majs- og græsensilage. Der er derfor, meget naturligt, stor efterspørgsel på viden omkring betydningen af forskellige kvalitetsegenskaber i ensilage og mulighederne for at påvirke ensileringsprocessen f.eks. gennem brug af ensileringsmidler.
Mange mælkeproducenter og rådgivere har følt sig usikre på, hvordan de skulle forholde sig til brugen af ensileringsmidler, når de blev stillet overfor salgsargumenter for anvendelse af netop dette eller hint produkt. En del af usikkerheden kan skyldes, at langt det meste arbejde med ensilering og ensileringsmidler er udført i laboratorieskala og pilotanlæg, hvilket betyder at resultaterne ikke nødvendigvis kan overføres direkte til praksis. Ligeledes har der til tider været hede diskussioner omkring betydningen af mykotoksiner og alkoholer i ensilage for malkekøers sundhed og ædelyst til ensilagebaseret foder. I perioden 2005 - 2010 er bl.a. gennemført to forskningsprojekter omkring ensilering og ensilagekvalitet, hvor forskningen har været direkte forankret i ensilering under praktiske forhold hos danske mælkeproducenter. Mere end 80 mælkeproducenter har bidraget til undersøgelserne, hertil kommer en række maskinstationer, lokale rådgivere og virksomheder indenfor området. En række institutioner har været involveret i gennemførelsen af projekter: Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Plantedirektoratet, Dansk Kvæg, AgroTech, og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (DJF). I projekterne er der blevet arbejdet med: • Forekomst af svampe og mykotoksiner i majsensilage. • Forekomst og årstidsvariation i alkoholindhold og alkoholsammensætning i majsensilage. • Intensive undersøgelser med køer i Foulum til belysning af hvordan alkohol fra ensilage påvirker køers stofskifte med særligt henblik på køer i perioden umiddelbart efter kælvning. • Undersøgelser af hvordan tilsætning af mælkesyrebakterier påvirker ensilagekvaliteten i praksis (majs og græs). • Opfølgende laboratorieforsøg på Foulum til belysning af hvordan de anvendte ensileringsmidler påvirker ensilagernes stabilitet (varmedannelse efter åbning) og mikrobiologi. • Vurdering af effekten af ensileringsmidlerne på mælkeproduktion i praksis ud fra • produktionsdata fra kvægdatabasen, registreringer af fodringen og besætningsbeskrivelser. Med nærværende rapport informeres fra såvel de ovennævnte projekter som fra beslægtede projekter. Der skal lyde en stor tak til alle involverede for en kompetent indsats og et godt samarbejde.