DCA Publikationer
Ny søgning

Søgning (viser alle resultater)

Ecotoxicological evaluation of As, Cd, Cr, Pb, Hg and Ni applied with fertilisers in Denmark
Intern rapport, nr. 111, 2011
Mineral fertilisers contain a range of impurities that may be harmful to the environment if loads are too high. In EU it has been suggested to regulate the content of arsenic (As), cadmium (Cd), chromium...
Sygdomsadfærd og automatisk registrering af adfærd hos malkekvæg 2011 - temadag på Forskningscenter Foulum
Intern rapport, nr. 110, 2011

Temadag om aktuel minkforskning
Intern rapport, nr. 109, 2011

Startkarakterisering af arealer til jordpakningsforsøg
Intern rapport, nr. 108, 2011
Videncentret for Landbrug (VfL), Skejby, besluttede i 2008 at igangsætte fastliggende, flerårige forsøg med jordpakning ved høj akselbelastning. Et udvalg med deltagelse fra VfL, Agrotech samt en repræsentant...
Landskabsrekonstruktion ved Fyrkat
Intern rapport, nr. 107, 2011
I forbindelse med Moesgaards Museums udgravninger ved Fyrkat er der foretaget indersøgelser til belysning af områdets historie, for derved at forsøge at lave en rekonstruktion af landskabet, som det så...
Temamøde om økologisk og konventionel frilandssvineproduktion
Intern rapport, nr. 106, 2011
Økologisk svineproduktion adskiller sig klart fra konventionel indendørs svineproduktion. Produktionsomkostningerne er væsentligt højere end ved traditionel svineproduktion, og det er derfor nødvendigt...
Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug
Intern rapport, nr. 105, 2011
Formålet med undersøgelsen har været at samle erfaringer med biogasproduktion, næringstofflow og energiproduktion af økologisk græs, triticale, vikke, lupin, kvæggylle og dybstrøelse fra kvægstalde....
Velfærd hos mink - notat vedrørende den generelle velfærd i dansk minkproduktion, samt status i forbindelse med gruppeindhusning og andre management- og miljøforhold
Intern rapport, nr. 104, 2011

Environmental Assessment of Danish Pork
Intern rapport, nr. 103, 2011
The aim of this report is to present an environmental profile of Danish pork through a life cycle assessment (LCA). In LCA two different approaches are often used: an attributional approach and a consequential...
Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1988-2009
Intern rapport, nr. 102, 2011
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Århus Universitet opdaterer hvert år de seneste 20 års næringsstofbalancer på landsplan for landbrugets anvendelse af kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K),...