DCA Publikationer
Ny søgning

Sygdomsadfærd og automatisk registrering af adfærd hos malkekvæg 2011 - temadag på Forskningscenter Foulum
Intern rapport, nr. 110, 2011

Af Margit Bak Jensen og Lene Munksgaard (red.)