DCA Publikationer
Ny søgning

Temamøde om økologisk og konventionel frilandssvineproduktion
Intern rapport, nr. 106, 2011

Af Jan Tind Sørensen og John E. Hermansen

Økologisk svineproduktion adskiller sig klart fra konventionel indendørs svineproduktion. Produktionsomkostningerne er væsentligt højere end ved traditionel svineproduktion, og det er derfor nødvendigt at opnå en merpris for svinekødet. Det er derfor vigtigt at udvikle produktionsformen, så den lever op til forbrugernes forventninger om naturlighed, god dyrevelfærd og skånsomhed overfor miljøet. Vi ønsker med dette temamøde at gøre en status over nogle af de forskningsresultater, der er opnået gennem de seneste år med henblik på at pege på mulige udviklingsveje for at øge denne produktion under hensyn til dyrevelfærd, miljø og indtjeningsmuligheder.
Institut for Husdyrbiologi og -sundhed har koordineret et internationalt projekt CorePiG under EU-ERA-net-programmet CoreOrganic. Den danske del af projektet er finansieret af Fødevareministeriet gennem ICROFS. I projektet Corepig har forskere fra 10 institutioner i Danmark, Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Italien, England og Sverige gennemført studier med fokus på husdyrsundhed i økologiske svinebesætninger i Europa, og der er udviklet redskaber til sundhedsstyring. Ved dette temamøde afrapporteres resultater fra projektet. Derudover præsenteres resultater fra bl.a. projekterne: - Kvalitet og integritet i økologisk æg-, - kyllinge- og svineproduktion, finansieret af Fødevareministeriet gennem ICROFS. - Økologisk svineproduktion uden kastration, finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug, Dyrenes Beskyttelse og Friland Food. - Farefoldskoncept med energiafgrøder i økologisk svineproduktion, finansieret af Fødevareministeriet gennem Innovationsloven, Fonden for økologisk Landbrug og Økologisk Landsforening.