DCA Publikationer
Ny søgning

Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug
Intern rapport, nr. 105, 2011

Af Henrik B. Møller, Alastair James Ward, Sebastiano Falconi og Peter Mejnertsen

Formålet med undersøgelsen har været at samle erfaringer med biogasproduktion, næringstofflow og energiproduktion af økologisk græs, triticale, vikke, lupin, kvæggylle og dybstrøelse fra kvægstalde.