DCA Publikationer
Ny søgning

Landskabsrekonstruktion ved Fyrkat
Intern rapport, nr. 107, 2011

Af Søren B. Torp

I forbindelse med Moesgaards Museums udgravninger ved Fyrkat er der foretaget indersøgelser til belysning af områdets historie, for derved at forsøge at lave en rekonstruktion af landskabet, som det så ud ved anlæggelsen ad vikingeringborgen Fyrkat.
Der er anvendt et bredt spektrum af undersøgelsesmetoder. Ud over områdebeskrivelser, kan nævnes at der er foretaget geofysiske undersøgelser med en DUALEM-1-s sensor, morfologiske landskabstræk med krumoddetræk og kysterosion forklares, højdeniveauberegning er foretaget ud fra laserscanning fra fly korreleret til koter fra 1800-tals bykort. Desuden er håndboringer benyttet for at fastlægge det tidligere åløb.