DCA Publikationer
Ny søgning

Søgning (viser resultaterne 0 - 10 ud af 86)

Pattegrisedødelighed i DK - Muligheder for reduktion af pattegrisedødeligheden i Danmark
DJF rapport Husdyrbrug, nr. 86, 2010
På baggrund af den aktuelle debat i Danmark om dødeligheden af pattegrise i forhold til søernes øgede kuldstørrelse har Fødevarestyrelsen anmodet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet,...
Velfærd hos ungkvæg
DJF rapport Husdyrbrug, nr. 85, 2008
Inden for malkekvægsområdet går udviklingen i retning af større bedrifter og en øget specialisering af alle grene af produktionen. Opfedning af tyrekalvene (slagtekalve og ungtyreproduktion) foregår i...
Emissionsfaktorer til beregning af ammoniakfordampning ved lagring og udbringning af husdyrgødning
DJF rapport Husdyrbrug, nr. 84, 2008
Den samlede ammoniakfordampning i Danmark beregnes årligt, og den største del af ammoniakfordampningen i Danmark stammer fra husdyrproduktionen. Tidligere opgørelser har vist, at lagring og udbringning...
Kemisk bestemmelse af fosfor i foder varierer meget mellem danske laboratorier
DJF rapport Husdyrbrug, nr. 83, 2007
Vandmiljøplan III har sat fokus på at reducere udledningen af fosfor fra landbruget ved bl.a. at lægge en afgift på brugen af foderfosfater. Målet er at reducere indholdet af fosfor i foderet til husdyrene...
Danish pork production - An environmental assessment
DJF rapport Husdyrbrug, nr. 82, 2007
The primary aim of this report is to present data for the environmental profile of pork, and to identify the most polluting areas in the production chain of Danish pork, by use of the Life Cycle Assessment...
Vidensyntese om skuldersår hos søer
DJF rapport Husdyrbrug, nr. 81, 2007
Skuldersår udgør et betydeligt velfærdsproblem i den danske svineproduktion. Sårene udvikler sig hos søer opstaldet under intensive forhold, og ses typisk hos søer i farestalden. Sårene er sammenlignelige...
Management Systems for Organic Egg Production - Aiming to Improve Animal Health and Welfare
DJF rapport Husdyrbrug, nr. 80, 2007
Animal health and welfare is an important part of organic husbandry, both in terms of the organic principles and owing to the consumer interest. But problems in the organic egg production resulting...
A New Concept for Practical Feed Evaluation Systems
DJF rapport Husdyrbrug, nr. 79, 2007
Feed quality is of significant importance in husbandry animal production. This is due to the influence on animal health and welfare as well as the sustainability of the production according to environmental...
Participatory Common Learning in Groups of Dairy Farmers in Uganda (FFS approach) and Danish Stable Schools
DJF rapport Husdyrbrug, nr. 78, 2007
Farmer Field Schools (FFS) is a well-known concept, which is widely used in many types of farming systems in the Global South. In this report different approaches to FFS adjusted to Ugandan smallholder...
Economic Decisions in Farm Animal Health - International workshop held at Research Centre Foulum 9-10 November 2006
DJF rapport Husdyrbrug, nr. 77, 2007
Animal health economics deals with quantifying the economic effects of animal disease, decision support tools in animal health management and further analysis of the management’s impact at animal, herd...
        1   2   3   4   5   6   7   8   9     Næste side     Sidste side    
Vis alle