DCA Publikationer
Ny søgning

Velfærd hos ungkvæg
DJF rapport Husdyrbrug, nr. 85, 2008

Af Margit Bak Jensen, Tine Rousing Nielsen og Mogens Vestergaard (red.), Inst. for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Inden for malkekvægsområdet går udviklingen i retning af større bedrifter og en øget specialisering af alle grene af produktionen. Opfedning af tyrekalvene (slagtekalve og ungtyreproduktion) foregår i stor udstrækning i specialiserede besætninger, hvortil småkalve indkøbes fra malkekvægsbe-sætninger. Opdræt af kvier sker typisk i malkekvægsbesætningerne og kun i mindre omfang på specialiserede bedrifter (kviehoteller), men det forventes, at udlicitering af kvieopdrættet vil stige i fremtiden.
Denne rapport omhandler velfærdsforhold hos hhv. kvieopdrættet, ungtyre og slagtekalve. Formålet er at klarlægge hvorledes opstaldning, fodring og management påvirker dyrenes velfærd. Udredningen omfatter en beskrivelse af de typiske produktionsformer, aktuelle tal vedr. produktion, sundhed og dødelighed, samt en gennemgang af den videnskabelige litteratur vedr. virkning af opstaldning, fodring og management på velfærden.


Hent PDF   Bestil (55 kr/stk)