DCA Publikationer
Ny søgning

Vidensyntese om skuldersår hos søer
DJF rapport Husdyrbrug, nr. 81, 2007

Af M. Bonde, M.S. Herskin, K.H. Jensen, Inst. for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, og E. Jørgensen, Inst. for Genetik og Bioteknologi, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Skuldersår udgør et betydeligt velfærdsproblem i den danske svineproduktion. Sårene udvikler sig hos søer opstaldet under intensive forhold, og ses typisk hos søer i farestalden. Sårene er sammenlignelige med menneskers liggesår, og de optræder i form af synlige læsioner på søernes skulderpartier. I nærværende rapport beskrives udvikling, diagnosticering og omfang af skuldersår, velfærdsmæssig og økonomisk betydning samt risikofaktorer og behandling i praksis. Vidensyntesen sammenfatter og behandler den eksisterende viden om udvikling, diagnosticering og omfang af skuldersår. Risikofaktorer for skuldersår såvel som andre skulderskader hos søer, herunder slagskader, overfladiske rifter eller ar fra tidligere sår, opgøres baseret på tilgængelig litteratur, og effekten af løsningstiltag analyseres. Endelig vurderes behovet for yderligere forskning på området.


Hent PDF   Bestil (110 kr/stk)