DCA Publikationer
Ny søgning

Kemisk bestemmelse af fosfor i foder varierer meget mellem danske laboratorier
DJF rapport Husdyrbrug, nr. 83, 2007

Af Jens Hansen-Møller & Hanne Damgaard Poulsen, Inst. for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, Det Jordbrugdvidenskabelige Fakultet og Per Tybirk, Dansk Svineproduktion, Landscenteret

Vandmiljøplan III har sat fokus på at reducere udledningen af fosfor fra landbruget ved bl.a. at lægge en afgift på brugen af foderfosfater. Målet er at reducere indholdet af fosfor i foderet til husdyrene og dermed øge deres udnyttelse af foderstoffernes indhold af fosfor. Dette stiller krav til sikker bestemmelse af fosforindholdet i husdyrenes foder. En gennemgang af Plantedirektoratets præstationsprøvninger for perioden 2003-2006 har vist, at der er anvendt ikke mindre end seks forskellige målemetoder til bestemmelse af fosforindholdet. For de fires vedkommende er der tale om metoder, der afviger fra den af Europakommissionen fastsatte officielle EU standard. Det må konkluderes, at der ikke er nogen entydig forskel mellem de anvendte metoder, men der er stor forskel i de forskellige laboratoriers resultater. De mindste variationer og dermed de mest præcise bestemmelser ses dog blandt de laboratorier, der anvender den officielle målemetode.

Hent PDF   Bestil (85 kr/stk)