DCA Publikationer
Ny søgning

Søgning (viser resultaterne 0 - 10 ud af 33)

Næringsstoftab efter omlægning fra omdrift til dyrkning af flerårige energiafgrøder - status på viden om produktion på høj- og lavbundsjord
Intern rapport Markbrug, nr. 31, 2011
Projektet Enercoast – biomasse på kommuneniveau – har som central opgave at analysere bæredygtigheden af udvalgte forsyningskæder for bioenergi, herunder miljøkonsekvenser af øget produktion af energiafgrøder....
Dansk, økologisk dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål - Resultater 2010
Intern rapport Markbrug, nr. 30, 2010
Projektets formål var at frembringe en dansk produceret råvare bestående af økologisk dyrkede sojabønner af god kvalitet som basis for fremstilling af vegetabilske alternativer til mejeriprodukter. Målet...
Planteværnsproblemer i forbindelse med reduceret jordbearbejdning
Intern rapport Markbrug, nr. 29, 2010

Mobile Internet Services for Online Support of Agricultural Machinery
Intern rapport Markbrug, nr. 28, 2010

Dansk, økologisk dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål – Temadag og markvandring 22. Juni 2010
Intern rapport Markbrug, nr. 27, 2010
Dansk, økologisk dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål er et innovationsprojekt, der udføres ved DJF/Aarhus Universitet i samarbejde med Naturli’ Foods A/S og Videncentret for Landbrug,...
Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1988-2008
Intern rapport Markbrug, nr. 26, 2010
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Århus Universitet opdaterer hvert år de seneste 20 års næringsstofbalancer på landsplan for landbrugets anvendelse af kvælstof, fosfor og kalium, herunder beregning...
Dansk, økologisk Dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål – resultater 2009
Intern rapport Markbrug, nr. 25, 2010
Dansk, økologisk dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål er et innovationsprojekt, der udføres ved DJF/Aarhus Universitet i samarbejde med Naturli’ Foods A/S og Videncentret for Landbrug,...
Ændringer i landbrugets arealanvendelse 2007 - 2009. Braklagte natur- og udyrkede arealer
Intern rapport Markbrug, nr. 24, 2009
I 2007 ophævede EU forpligtelsen til at udlægge brakarealer, i første omgang for høstår 2008. Efterfølgende er obligatorisk jordudtagning bortfaldet permanent med virkning fra høstår 2009, dvs. gældende...
Dyrkning af sojabønner i Østrig - Indtryk fra en studietur
Intern rapport Markbrug, nr. 23, 2009
I innovationsprojektet Dansk, økologisk dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål blev der 2. juli 2009 foretaget studiebesøg på to forsøgsstationer i Østrig. Her gennemføres forædlingsarbejde...
Dansk, økologisk dyrknng af sojabønner til fødevare- og foderformål
Intern rapport Markbrug, nr. 22, 2009

        1   2   3   4     Næste side     Sidste side    
Vis alle