DCA Publikationer
Ny søgning

Dyrkning af sojabønner i Østrig - Indtryk fra en studietur
Intern rapport Markbrug, nr. 23, 2009

Af Ove Ø. Edlefsen, Jyndevad Forsøgsstation, Niels Peter Pedersen, Askov Forsøgsstation og Jens Petersen, Inst. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

I innovationsprojektet Dansk, økologisk dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål blev der 2. juli 2009 foretaget studiebesøg på to forsøgsstationer i Østrig. Her gennemføres forædlingsarbejde og dyrkningsforsøg, der kan have interesse for dyrkning af sojabønner under danske forhold. Rapporten beskriver indtryk fra studiebesøgene.