DCA Publikationer
Ny søgning

Dansk, økologisk dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål – Temadag og markvandring 22. Juni 2010
Intern rapport Markbrug, nr. 27, 2010

Af Jens Petersen (Red.)

Dansk, økologisk dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål er et innovationsprojekt, der udføres ved DJF/Aarhus Universitet i samarbejde med Naturli’ Foods A/S og Videncentret for Landbrug, Planteproduktion. Projektet gennemføres med støtte fra FødevareErhverv (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) i perioden 2008-10.
Som et led i projektets formidlingsaktiviteter blev i 2009 der afholdt en markvandring i forsøgene med dyrkning af sojabønner. Denne markvandring gentages her i 2010 og udvides til en temadag, hvor der gives en række indlæg om sojabønner. Temadagen afholdes under indtryk af den interesse, der er for dyrkning og anvendelse af økologiske sojabønner i Danmark. Sammendrag af indlæggene på temadagen fremgår af denne rapport. På hjemmesiden www.soja.djfprojekt.dk findes øvrige rapporter og presseomtale af projektet.