DCA Publikationer
Ny søgning

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1988-2008
Intern rapport Markbrug, nr. 26, 2010

Af Finn P. Vinther og Preben Olsen

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Århus Universitet opdaterer hvert år de seneste 20 års næringsstofbalancer på landsplan for landbrugets anvendelse af kvælstof, fosfor og kalium, herunder beregning af overskud og udnyttelse af de tre næringsstoffer. Balancerne opdateres normalt sidst på året, hvor det foregående års opgørelser af høstudbytter, foderforbrug, mm. foreligger. På grund af forsinkelser med opgørelserne og en række andre omstændigheder, har det ikke været muligt at færdiggøre balancerne før nu i maj 2010. Opdaterede balancer til og med høståret 2009 forventes at foreligge i slutningen af 2010.