DCA Publikationer
Ny søgning

Dansk, økologisk Dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål – resultater 2009
Intern rapport Markbrug, nr. 25, 2010

Af Søren Sommer Pedersen, Erik Fløjgaard Kristensen, Peter Mejnertsen, Niels Peter Pedersen, Hans Ove Kristensen, Jens Petersen

Dansk, økologisk dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål er et innovationsprojekt, der udføres ved DJF/Aarhus Universitet i samarbejde med Naturli’ Foods A/S og Videncentret for Landbrug, Planteproduktion (tidligere Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Økologi). Projektet gennemføres med støtte fra FødevareErhverv (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri). Projektet gennemføres i perioden 2008-10 og har hjemmeside på www.soja.djfprojekt.dk, hvor bl.a. presseomtale af projektet kan ses.
Det bemærkes, at det udførte forsøg med sorter ikke er et officielt sortsforsøg. Forsidefotoet er taget af Henning Thomsen, Jyndevad Forsøgsstation, og yderligere fotos af sojabønneforsøgene omtalt i denne rapport kan ses på projektets hjemmeside. I øvrigt tak til alle på Askov og Jyndevad Forsøgsstationer som har været involveret i forsøgenes gennemførsel. Anne Sehested takkes for gennemlæsning og kommentering af rapporten.