DCA Publikationer
Ny søgning

Søgning (viser resultaterne 0 - 10 ud af 32)

Høstprognosemodeller for jordbær produceret på friland
DJF rapport Havebrug, nr. 33, 2007
Høstperioden for danske frilandsjordbær er meget kort, oftest kun 3-5 uger. Samtidig kan høstperiodens begyndelse variere op til 3 uger fra år til år. Dertil kommer, at geografiske forskelle i høstsæson...
Review of recent reported clinical effects of ginseng
DJF rapport Havebrug, nr. 32, 2006
Ginseng has been used as an herbal remedy in Asia for thousands of years and it has been claimed effective in improving several disorders and general health functions including cancer, diabetes, cardiovascular...
Sorter og kloner af rabarber. Sortsforsøg med rabarber ved Årslev 1997-1998
DJF rapport Havebrug, nr. 31, 2004
Resume I årene 1997-98 er der gennemført sortsforsøg med sorter og kloner af rabarber. Syv kloner eller sorter blev udplantet ved Afdelingen for Havebrugsproduktion, Forskningscenter, Årslev i 1996....
Ukrudtsbekæmpelse i havebrug og vedplantekulturer 2003
DJF rapport Havebrug, nr. 30, 2003

Health promoting compounds in vegetables and fruit.
DJF rapport Havebrug, nr. 29, 2002
"Health promoting compounds in vegetables and fruit" The report comprises the contributions made by scientists and companies to a workshop on the identification and utilisation of naturally occurring...
Driftsanalyse for den danske erhvervsproduktion af æbler og pærer 2001
DJF rapport Havebrug, nr. 28, 2002
Den foreliggende driftsanalyse omfatter de to vigtigste frugttrækulturer i dansk erhvervsproduktion, nemlig æbler og pærer. Begge kulturer produceres primært til frisk forbrug. Driftsanalysen for 2001...
Gødskning af planteskoleplanter i markkultur. Litteraturstudie over mulighederne for fastlæggelse af en hensigtsmæssig gødskningsstrategi for planteskolernes markkulturer.
DJF rapport Havebrug, nr. 27, 2002
Målet med denne rapport er, at give et overblik over nogle af de aspekter vedrørende gødskning af planteskolernes markkulturer, som for øjeblikket betragtes som de væsentligste, nemlig problemstillingerne...
Driftsanalyse for den danske erhvervsproduktion af surkirsebær, solbær og jordbær 2001
DJF rapport Havebrug, nr. 26, 2002
Den foreliggende driftsanalyse omfatter de tre vigtigste bærkulturer i dansk erhvervs-produktion, nemlig surkirsebær, solbær og jordbær. De to førstnævnte produceres primært til industriel forarbejdning,...
Plantageundersøgelse- Stevnsbær 2000
DJF rapport Havebrug, nr. 25, 2002

Ukrudtsbekæmpelse i havebrug og vedplantekulturer 2002
DJF rapport Havebrug, nr. 24, 2002

        1   2   3   4     Næste side     Sidste side    
Vis alle