DCA Publikationer
Ny søgning

Søgning (viser resultaterne 0 - 10 ud af 175)

Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet
DCA rapport, nr. 174, 2020
På bestilling af Miljø- og Fødevareministeriet er der udarbejdet et nyt katalog over virkemidler, der kan reducere kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Det ny virkemiddelkatalog, som erstatter kataloget...
Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1998/99-2018/19
DCA rapport, nr. 173, 2020
DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, udgiver hvert år en opdatering af de seneste 20 års næringsstofbalancer for landbrugets anvendelse af kvælstof (N), fosfor (P) og...
Hvordan motiveres og engageres mænd 55+ til sunde(re) spisevaner?
DCA rapport, nr. 172, 2020
Mænd i aldersgruppen over 55 år (55+) har vist sig at være en særligt udfordrende gruppe, når det kommer til helbred og sundhedsfremme. Denne rapport har til hensigt at afdække spørgsmål omkring, hvordan...
Målrettet kommunikation til unge på erhvervsuddannelser - Fokus på \"Food Literacy\" i en ny livssituation
DCA rapport, nr. 171, 2020
Ifølge den nationale sundhedsprofil var 51% af den danske befolkning overvægtige i 2017. Mange forskere peger på, at tendensen med at overspise kan hænge sammen med stigende portionsstørrelser. På den...
Danskernes forbrug forbrug af slik og chips - en undersøgelse af portionsstørrelser
DCA rapport, nr. 170, 2020
Ifølge den nationale sundhedsprofil var 51% af den danske befolkning overvægtige i 2017. Mange forskere peger på, at tendensen med at overspise kan hænge sammen med stigende portionsstørrelser. På den...
Kvalitetsindeks 2019
DCA rapport, nr. 169, 2020
’Kvalitetsindeks 2019’ fortsætter den årlige undersøgelse af danske fødevareforbrugeres kvalitetsopfattelser, kompetencer i køkkenet, betalingsvillighed og tilfredshed i et samlet billede af danskernes...
Produktion af biopolymerer - danske afgrøder der kan være relevante.
DCA rapport, nr. 168, 2020
Rapporten er udarbejdet på bestilling af Miljø- og Fødevareministeriet og giver en redegørelse for hvilke specifikke afgrøder, der kan produceres på danske landbrugsarealer er velegnede til anvendelse...
Applied Crop Protection 2019
DCA rapport, nr. 167, 2020
This publication contains results from crop protection trials, which were carried out at the Department of Agroecology within the area of agricultural crops. Most of the results come from field trials,...
Holdninger og motivation til forandring som kan lede til bedre dyrevelfærd
DCA rapport, nr. 166, 2020
I denne rapport præsenteres resultaterne af et forskningsprojekt, som har haft til formål at generere ny viden om, hvad der motiverer ejere og ansatte i landbruget til at skabe forandringer og forbedringer...
Det Økologiske Spisemærke
DCA rapport, nr. 165, 2020
Dette er den anden rapport i undersøgelsen om drivkræfter og barrierer for udbredelsen af Det Økologiske Spisemærke (DØS) i HORECA-segmentet. Undersøgelsen er baseret på i alt seks delundersøgelser. Denne...
        1   2   3   4   5   6   7   8   9     Næste side     Sidste side    
Vis alle