DCA Publikationer
Ny søgning

Søgning (viser resultaterne 0 - 10 ud af 224)

Kvalitetsindeks 2023- fokus på mindre klimabelastende madvalg
DCA rapport, nr. 224, 2024
Kvalitetsindeks 2023 fortsætter rækken af årlige undersøgelser af danske forbrugeres opfattelser af fødevarekvalitet, samt deres betalingsvillighed og fødevaretilfredshed. Ligesom tidligere års Kvalitetsindeks...
Samspil mellem klima, miljø og dyrevelværd
DCA rapport, nr. 222, 2023
Husdyr beslaglægger en fjerdedel af verdens isfri land og bruger en tredjedel af verdens dyrkede areal til produktion af foder. Den animalske produktion spiller en stor rolle for den udledning af drivhusgasser,...
Miljø- og klimateknologi 2023
DCA rapport, nr. 221, 2023
På bestilling af Landbrugsstyrelsen (LBST) har AU udarbejdet denne rapport med teknologibeskrivelse af miljø- og klimateknologier indenfor svin, kvæg, æg/fjerkræ, planteavl og gartnerier. Det har resulteret...
Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget - 2023
DCA rapport, nr. 220, 2023
På bestilling af ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er der udarbejdet et nyt katalog over virkemidler, der kan reducere klimagasser i landbruget. Det ny virkemiddelkatalog erstatter kataloget...
Potential Danish biomass production and utilization in 2030
DCA rapport, nr. 219, 2023
This report presents scenarios for future (2030) land-use in agriculture & forestry, and for exploitation of marine resources. The newest knowledge on resource efficient production methods (e.g., maximal...
Analyse af ’grønne’ proteiner til fødevarer
DCA rapport, nr. 218, 2023
Danmark har i mange år fokuseret på en stor animalsk produktion, hvilket har været godt for dansk land-brug, men ensidet i forhold til produktionen af fødevareprotein. Derfor er der et stort behov for...
Afklaring af incitamenter til bekæmpelse af salmonella Dublin
DCA rapport, nr. 217, 2023
Denne rapport præsenterer mælkeproducenters erfaringer med bekæmpelse af Salmonella Dublin, og hvilke incitamenter og barrierer de ser som vigtige, for at kunne bekæmpe infektionen i danske malkekvæg-besætninger....
Applied Crop Protection
DCA rapport, nr. 216, 2023
This publication contains results from protection trials which were carried out at the Department of Agroecology within the area of agricultural crops. Most of the results come from field trials, but...
Lavt antibiotikaforbrug og stop for medicinsk zink til grise
DCA rapport, nr. 215, 2023
Denne rapport beskæftiger sig med, hvordan et lavt for brug af antibiotika og zink forholder har indflydelse på dyrevelfærden i svineproduktionen. Rapporten bygger på kvalitative interviews med danske...
Klimatilpasning og landbrug - vidensyntese
DCA rapport, nr. 214, 2023
Vidensyntesen om klimatilpasning og landbrug i Danmark er udarbejdet af forskere fra Aarhus Universitet efter bestilling fra Landbrugsstyrelsen. Formålet med syntesen er at belyse konsekvenserne af klimaforandringerne...
        1   2   3   4   5   6   7   8   9     Næste side     Sidste side    
Vis alle