DCA Publikationer
Ny søgning

Søgning (viser resultaterne 0 - 10 ud af 179)

Biodiversitetsvirkemidler på danske landbrugs- og skovrejsningsarealer
DCA rapport, nr. 178, 2020
Formålet med denne rapport er at give første samlet vidensgrundlag for tiltag, der kan medvirke til at forbedre biodiversiteten i det danske landbrugslandskab. Rapporten gennemgår et udvalg af relevante...
Vidensyntese om conservation agriculture
DCA rapport, nr. 177, 2020
Rapporten samler tilgængelig viden om dyrkningssystemet Conservation Agriculture (CA). Yderligere giver rapporten en oversigt over klima- og miljøeffekter ved CA med tydelig indikation af, i hvilken retning...
Opdatering af kvælstofudvaskning fra økologiske bedrifter
DCA rapport, nr. 176, 2020
Landbrugsstyrelsen har bedt DCA om en revurdering af den generelle nitratudvaskning fra økologiske arealer, og herunder effekten ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug. Effekten af...
Bæredygtig biogas - klima- og miljøeffekter af biogasproduktion
DCA rapport, nr. 175, 2020
Biogas er vedvarende energi, der fremstilles ved at afgasse biomasse under iltfrie forhold. Husdyrgødning, spildevand og vådt organisk affald fra industri og husholdninger kan bruges i produktionen, der...
Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet
DCA rapport, nr. 174, 2020
På bestilling af Miljø- og Fødevareministeriet er der udarbejdet et nyt katalog over virkemidler, der kan reducere kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Det ny virkemiddelkatalog, som erstatter kataloget...
Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1998/99-2018/19
DCA rapport, nr. 173, 2020
DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, udgiver hvert år en opdatering af de seneste 20 års næringsstofbalancer for landbrugets anvendelse af kvælstof (N), fosfor (P) og...
Hvordan motiveres og engageres mænd 55+ til sunde(re) spisevaner?
DCA rapport, nr. 172, 2020
Mænd i aldersgruppen over 55 år (55+) har vist sig at være en særligt udfordrende gruppe, når det kommer til helbred og sundhedsfremme. Denne rapport har til hensigt at afdække spørgsmål omkring, hvordan...
Målrettet kommunikation til unge på erhvervsuddannelser - Fokus på \"Food Literacy\" i en ny livssituation
DCA rapport, nr. 171, 2020
Ifølge den nationale sundhedsprofil var 51% af den danske befolkning overvægtige i 2017. Mange forskere peger på, at tendensen med at overspise kan hænge sammen med stigende portionsstørrelser. På den...
Danskernes forbrug forbrug af slik og chips - en undersøgelse af portionsstørrelser
DCA rapport, nr. 170, 2020
Ifølge den nationale sundhedsprofil var 51% af den danske befolkning overvægtige i 2017. Mange forskere peger på, at tendensen med at overspise kan hænge sammen med stigende portionsstørrelser. På den...
Kvalitetsindeks 2019
DCA rapport, nr. 169, 2020
’Kvalitetsindeks 2019’ fortsætter den årlige undersøgelse af danske fødevareforbrugeres kvalitetsopfattelser, kompetencer i køkkenet, betalingsvillighed og tilfredshed i et samlet billede af danskernes...
        1   2   3   4   5   6   7   8   9     Næste side     Sidste side    
Vis alle