DCA Publikationer
Ny søgning

Søgning (viser resultaterne 0 - 10 ud af 186)

Ernærings- og sundhedsanprisninger
DCA rapport, nr. 185, 2021
I denne rapport fremlægges en undersøgelse af effekten af ernærings- og sundhedsanprisninger på den danske forbrugers produktopfattelse og købsbeslutning, samt hvorvidt tilstedeværelsen af anprisninger...
Danskernes forbrugsvaner for fast-food og færdigretter, søde og salte snacks og sodavand
DCA rapport, nr. 184, 2021
Det er sammenhæng mellem forbrug af fødevarer, der har et højt indhold af fedt, salt og sukker, og en stigende forekomst af overvægt og andre kostrelaterede folkesygdomme som diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Denne...
Forbrugeropfattelse og anvendelse af Nøglehulsmærket
DCA rapport, nr. 183, 2021
Nøglehulsmærket har til formål at hjælpe os med at træffe et bedre ernæringsmæssigt valg inden for en produktkategori, men påvirker mærket egentlig vores opfattelse af produktet – og hvordan? Denne rapport...
Kvalitetsindeks 2020 - Fokus på holdninger til kød og kødalternativer
DCA rapport, nr. 182, 2021
På bestilling af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gennemfører Aarhus Universitet hvert år en kortlægning af danskernes opfattelser og forbrug af kvalitetsfødevarer. Formålet med undersøgelserne...
Sustainable biogas - Climate and environmental effects of biogas production
DCA rapport, nr. 181, 2021
Biogas is renewable energy produced by digesting biomass under anaerobic conditions. Livestock manure, wastewater, and wet organic waste from industry and households can be used in the production which...
Mindre kød i kosten? Motiver for kødreduktion samt brug af alternativer til kød hos personer, som har reduceret kødforbruget
DCA rapport, nr. 180, 2021
Er danskerne begyndt at reducere kødforbruget hen imod en sundere og mere bæredygtig kost? På baggrund af to online spørgeskemaundersøgelser med knap 3.000 forbrugere i alderen 18-70 år finder vi, at...
Tilvænning til mindre sød smag og brug af sødemidler, samt præference for sød smag fra barndom
DCA rapport, nr. 179, 2020
Vi har en medfødt præference for sød smag, som især er høj i barndommen og i teenageårene og som derefter mindskes hos voksne. Den høje præference for sød smag fra fødslen giver spædbørn en præference...
Biodiversitetsvirkemidler på danske landbrugs- og skovrejsningsarealer
DCA rapport, nr. 178, 2020
Formålet med denne rapport er at give første samlet vidensgrundlag for tiltag, der kan medvirke til at forbedre biodiversiteten i det danske landbrugslandskab. Rapporten gennemgår et udvalg af relevante...
Vidensyntese om conservation agriculture
DCA rapport, nr. 177, 2020
Rapporten samler tilgængelig viden om dyrkningssystemet Conservation Agriculture (CA). Yderligere giver rapporten en oversigt over klima- og miljøeffekter ved CA med tydelig indikation af, i hvilken retning...
Opdatering af kvælstofudvaskning fra økologiske bedrifter
DCA rapport, nr. 176, 2020
Landbrugsstyrelsen har bedt DCA om en revurdering af den generelle nitratudvaskning fra økologiske arealer, og herunder effekten ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug. Effekten af...
        1   2   3   4   5   6   7   8   9     Næste side     Sidste side    
Vis alle