DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

a Historiske vejledninger fra Skadedyrslaboratoriet
Vær opmærksom på, at der er tale om ældre vejledninger, som ikke er opdaterede. Vejledningerne er udarbejdet over en længere årrække og forudsætninger, regler og retningslinjer kan have forandret sig. Statens Skadedyrslaboratorium eksisterer ikke længere og det er ikke muligt at få rådgivning eller at indsende skadedyr til bestemmelse.