DCA Publikationer
Ny søgning

Søgning (viser resultaterne 0 - 10 ud af 341)

Kartoffelvirus Y - Symptomer og indflydelse på udbytter i fem kartoffelsorter
Grøn Viden Markbrug, nr. 341, 2012
Kartoffelvirus Y er det mest udbredte og tabsgivende virus i kartoffeldyrkning i Danmark. Kartoffelvirus Y opdeles i flere typer, som udvikler forskellige symptomer i samme kartoffelsort. Der er desuden...
Kørselsoptimering i marken
Grøn Viden Markbrug, nr. 340, 2011

Uberegnelige agerugler
Grøn Viden Markbrug, nr. 339, 2011
Agerugler, og deres larver knoporme, optræder uregelmæssigt, og deres uberegnelighed, set med avler¬øjne, tiltager med ændringen af klimaet. Fældefangster viser, at de nu flyver otte dage tidligere end...
Trådløst sensorsystem til overvågning af ensilage
Grøn Viden Markbrug, nr. 338, 2010
Kvaliteten af ensilage har hidtil ikke kunnet testes uden at bryde forseglingen om ensilagen. Trådløse sensorer er blevet afprøvet til kvalitetsovervågning i ensilagestakke, idet udviklingen i temperatur...
Brug af varmefølsomt kamera til opdagelse af vildt under markoperationer
Grøn Viden Markbrug, nr. 337, 2010
Under arbejde i marken er der risiko for at påkøre vildt, idet dyrene tit er meget vanskelige at få øje på i tide. Forsøg har vist, at varmefølsomme kameraer kan bruges til at finde vildtet, før det menneskelige...
Udbyttepåvirkning af kørsel på kløvergræs i foråret
Grøn Viden Markbrug, nr. 336, 2010
Forsøg med kørsel i kløvergræs om foråret har vist påvirkning af høstudbyttet ved slæt. 805 parceller indgik i det 2-årige forsøg. Større arbejdsbredde og mindre last på hjulene kan reducere tabet, mens...
Vejret i vækståret September 2009 - August 2010
Grøn Viden Markbrug, nr. 335, 2010
Vækståret som helhed var lidt vådere end normalt. Der faldt 46 mm mere nedbør end normalt, og fordampningen var 8% højere end normalt. Strålingen var 6% højere end normalt og middeltemperaturen var lig...
Vejret i vækståret september 2008 - august 2009
Grøn Viden Markbrug, nr. 334, 2009
Vækståret som helhed blev lunt og solrigt. Middeltemperaturen i løbet af vækståret var over normalen i alle måneder undtagen juni 2009. Derudover faldt der væsentligt mindre nedbør i december, januar...
Økologisk dyrkning af sojabønner
Grøn Viden Markbrug, nr. 333, 2009
Dansk, økologisk dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål er et innovationsprojekt, der udføres ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, i samarbejde med Naturli’ Foods A/S og Dansk Landbrugsrådgivning,...
Mop-top og pulverskurv
Grøn Viden Markbrug, nr. 332, 2009
Kartoffelmop-topvirus er jordbåren, angriber kartofler og giver rustfarvede ringe og pletter i knoldene. Viruset overføres med den pulverskurvdannende slimsvamp Spongospora subterranea,. Begge sygdomme...
        1   2   3   4   5   6   7   8   9     Næste side     Sidste side    
Vis alle