DCA Publikationer
Ny søgning

Vejret i vækståret September 2009 - August 2010
Grøn Viden Markbrug, nr. 335, 2010

Af Birgit Sørensen og Lise Nistrup Jørgensen

Vækståret som helhed var lidt vådere end normalt. Der faldt 46 mm mere nedbør end normalt, og fordampningen var 8% højere end normalt. Strålingen var 6% højere end normalt og middeltemperaturen var lig med normalen for vækståret. Året var præget af kraftige nedbørshændelser i efteråret 2009 og sidst på vækstsæsonen 2010, hvorimod det tidlige forår var meget tørt. Middeltemperaturen i efteråret 2009 var høj, og igen i juli 2010 var middeltemperaturen meget høj.
Nogle af vejrets påvirkninger af vækstårets gang: • Den megen sne og de lave temperaturer var skyld i, at specielt vinterhveden ikke klarede sig godt, Mange vintersædsmarker fik angreb af sneskimmel, især hvor der var tykt snedække • Den kolde jord og senere tørke gjorde mange steder at forårsafgrøderne havde svært ved at etablere sig • Frugtsætningen ved mange bærbuske og –træer blev dårlig på grund af frost under blomstring i maj • Ustadigt vejr i august gav problemer med høsten


Hent PDF   Bestil (25 kr/stk)