DCA Publikationer
Ny søgning

Søgning (viser resultaterne 0 - 10 ud af 151)

Rationel naturpleje og drift af beskyttede græs- og naturarealer i Natura 2000 områder
DJF rapport Markbrug, nr. 151, 2011
I forbindelse med Grøn Vækst iværksatte Fødevareministeriet en analyse af de fremtidige omkostninger ved pleje af Natura 2000 arealerne. Som grundlag herfor redegøres der i denne rapporten for de driftsmæssige...
Bier og blomster - honningbiens fødegrundlag i Danmark
DJF rapport Markbrug, nr. 150, 2011
Honningbier og planter har et mutualistisk forhold - bier får pollen og nektar fra planter, som til gengæld bestøves. Honningbierne søger deres store behov for nektar og pollen dækket fra forskellige...
Survey of weeds in maize crops in europe
DJF rapport Markbrug, nr. 149, 2011
This report is a survey of weeds in maize in key maize growing regions in Europe. The survey was based on the response to a questionnaire sent to maize specialists in 11 countries asking for information...
Pesticidafprøvning 2010
DJF rapport Markbrug, nr. 148, 2011
Publikationen indeholder resultater fra forsøg med pesticider, som er udført ved Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr i 2010 inden for landbrugsområdet. Resultaterne stammer for størstedelens vedkommende...
Causes of yield stagnation in winter wheat in Denmark
DJF rapport Markbrug, nr. 147, 2010
The Danish national yields of winter wheat are lagging behind and have since the turn of the millennium been surpassed by yields in other north-west European countries. The stagnating yields are a cause...
Pesticidafprøvning
DJF rapport Markbrug, nr. 146, 2010
Publikationen indeholder resultater fra forsøg med pesticider, som er udført ved Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr i 2009 inden for landbrugsområdet. Resultaterne stammer for størstedelens vedkommende...
Tørring og lagring af korn og frøafgrøder
DJF rapport Markbrug, nr. 145, 2010
Korn og frøafgrøder repræsenterer store værdier for landbrug og samfund. For at sikre afgrødernes kvalitet er der behov for effektive anlæg til tørring samt gode lagringsfaciliteter. Ifølge WHO/FAO går...
Miljøbelastende urenheder i handelsgødning
DJF rapport Markbrug, nr. 144, 2009
Den danske lovgivning vedrørende handelsgødning har lige siden den første lov fra 1899 primært haft til hensigt at sikre forbrugeren, at gødningen indeholdt den deklarerede mængde næringsstoffer. Indhold...
Threats to soil quality in Denmark - A review of existing knowledge in the context of the EU soil thematic strategy
DJF rapport Markbrug, nr. 143, 2009
The EU Commission is preparing a proposal for a Soil Framework Directive with the purpose of protecting the soil resources in Europe. The proposal identifies six major threats to a sustained quality of...
Midtvejsevaluering af vandmiljøplan III - Hoved- og baggrundsnotater
DJF rapport Markbrug, nr. 142, 2009
Den politiske aftale om Vandmiljøplan III (VMP III) fra 2. april 2004 er en opfølgning på de to tidligere vandmiljøplaner, VMP I og VMP II. VMP III forløber over perioden 2004-2015 og indeholder målsætninger...
        1   2   3   4   5   6   7   8   9     Næste side     Sidste side    
Vis alle