DCA Publikationer
Ny søgning

Bier og blomster - honningbiens fødegrundlag i Danmark
DJF rapport Markbrug, nr. 150, 2011

Af Per Kryger, Anne Enkegaard, Beate Strandberg og Jørgen Aagaard Axelsen

Honningbier og planter har et mutualistisk forhold - bier får pollen og nektar fra planter, som til gengæld
bestøves. Honningbierne søger deres store behov for nektar og pollen dækket fra forskellige afgrøder, som f.eks. raps, frugttræer og kløver samt af en lang række af vilde planter, både urter og træer - i Danmark samler bierne fra mere end 170 forskellige plantearter. Det er imidlertid ofte vanskeligt for bierne at finde tilstrækkelige ressourcer i det danske agrare system, der er præget af store monokulturarealer af afgrøder, som enten er uinteressante for bierne (f.eks. korn), eller som har en kortvarig blomstring (f.eks. raps). Det åbne landskab har en stærkt reduceret forekomst af ukrudtsarter og et reduceret småbiotop-areal, der kan gøre det svært for bierne at finde de fornødne ressourcer.


Hent PDF   Bestil (75 kr/stk)