DCA Publikationer
Ny søgning

Søgning (viser resultaterne 0 - 10 ud af 51)

Mavetarmkanalen hos får - grovfoderkildens betydning for puljestørrelse og opholdstid af fibre
Grøn Viden Husdyrbrug, nr. 51, 2010
Grovfoder og dermed fibre udgør en meget betydelig del af drøvtyggeres foder. Nye systemer til fodervurdering til drøvtyggere modellerer omsætningen af fibre i vommen, og omsætningen af fibre er afgørende...
Forbrænding af separeret husdyrgødning i mindre fyringsanlæg
Grøn Viden Husdyrbrug, nr. 50, 2009
Ved gylleseparering deles gyllen i en flydende og en fast del. Den faste del kan enten bruges til gødning og jordforbedring eller til afbrænding. Afbrænding vil især være aktuel i områder med stor husdyrtæthed....
Tørret cikorierod til økologiske smågrise efter fravænning
Grøn Viden Husdyrbrug, nr. 49, 2008
Diarre lige efter fravænning er et kendt problem i økologiske såvel som konventionelle svinebesætninger. Der er stor interesse for at finde forebyggende fodringsstrategier som for eksempel anvendelse...
Fiberfraktion fra gylleseparering - Tab af kulstof og kvælstof under lagring
Grøn Viden Husdyrbrug, nr. 48, 2007
Husdyrbrug med overskud af næringsstoffer har behov for eksport af husdyrgødning. Naboaftaler er ikke altid tilstrækkelige, og teknologiske løsninger vinder frem. Fiberfraktionen fra separeret gylle har...
Delrensning af ammoniak i staldluft
Grøn Viden Husdyrbrug, nr. 47, 2007
Det er omfattende og kostbart at rense al ammoniak ud af ventilationsluften fra en svinestald. Men mindre kan gøre det: Rensning af en del af luften kan være fuldt ud tilstrækkelig til at leve op til...
E-vitamin til økologiske smågrise efter fravænning
Grøn Viden Husdyrbrug, nr. 46, 2005
Resume Diarré lige efter fravænning er et kendt problem i økologiske såvel som i konventionelle svinebesætninger. Samtidig med en eventuel diarrétilstand falder foderoptagelsen, og der opstår en underforsyning...
Naturlig separering af næringsstoffer i lagret svinegylle - effekt af bioforgasning og gylleseparering
Grøn Viden Husdyrbrug, nr. 45, 2005
Perspektiv Undersøgelsen viser, at der er potentiale for at pumpe og udnytte bundfaldet i lagret gylle p.g.a. dets høje indhold af fosfor. En oppumpning vil opsamle en stor del af gyllens organiske materiale,...
Fytase kan erstatte foderfosfat og nedsætte fosforudskillelsen hos slagtesvin
Grøn Viden Husdyrbrug, nr. 44, 2005
Konklusion på fordøjelighedsforsøget Fordøjelighedsforsøgets resultater giver følgende hovedkonklusioner: • Varmebehandling (mellemhård ekspandering/pelletering ved 900 C) reducerede aktiviteten af...
Hvad vil svin rode i? - En gennemgang af hidtidige forsøg med rode- og beskæftigelsesmaterialer til slagtesvin
Grøn Viden Husdyrbrug, nr. 43, 2005
Konklusion Tamsvinet har behov for at udføre den naturlige undersøgeadfærd, der er en betingelse for overlevelse hos det fritlevende vildsvin. Grisen er undersøgende, opsøgende og altædende. Den bruger...
Lugt fra husdyrbrug
Grøn Viden Husdyrbrug, nr. 42, 2005

        1   2   3   4   5   6     Næste side     Sidste side    
Vis alle