DCA Publikationer
Ny søgning

Forbrænding af separeret husdyrgødning i mindre fyringsanlæg
Grøn Viden Husdyrbrug, nr. 50, 2009

Af E. Fløjgaard Kristensen, J. K. Kristensen, Inst. for Jordbrugsteknik, P. Sørensen, Inst. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og M. Nørregaard Hansen, AgroTech A/S

Ved gylleseparering deles gyllen i en flydende og en fast del. Den faste del kan enten bruges til gødning og jordforbedring eller til afbrænding. Afbrænding vil især være aktuel i områder med stor husdyrtæthed.
Tre forskellige typer gyllefibre er blevet afprøvet i fyringsforsøg. Fibrene blev blandet op med halm, og anvendt i et stokerfyr. Fibrenes værdi som brændsel blev bestemt, og der blev taget prøver af bl.a. udledning af lattergas, støv og kvælstofilte.


Hent PDF   Bestil (25 kr/stk)