DCA Publikationer
Ny søgning

Søgning (viser alle resultater)

Designmanual for minivådområder med træflis filtermatrice baseret på MMM projektet
DCA rapport, nr. 190, 2021
Denne rapport beskriver designkriterier for minivådområder med træflis filtermatrice (bioreaktor med træflis) på baggrund af resultater fra projektet ”Minivådområder med matrice”. Projektet er gennemført...
Kan reduktionsmålsætninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved øget dyrkning af biomasse
DCA rapport, nr. 131, 2018
For at opnå god økologisk vandkvalitet i Limfjorden opstilles der med Vandområdeplanerne krav om en betydelig reduktion i nitratudledningen i dele af oplandet til Limfjorden. Kollektive virkemidler såsom...