DCA Publikationer
Ny søgning

Designmanual for minivådområder med træflis filtermatrice baseret på MMM projektet
DCA rapport, nr. 190, 2021

Af Finn Plauborg, Carl Christian Hoffmann, Joachim Audet og Maja Hørning Skjødt

Denne rapport beskriver designkriterier for minivådområder med træflis filtermatrice (bioreaktor med træflis) på baggrund af resultater fra projektet ”Minivådområder med matrice”.
Projektet er gennemført i perioden 2017-2020 og omfattede en forskningsdel, der tilvejebragte detaljeret viden om kort- og langtidseffekter i nye og eksisterende bioreaktorer, og en praktisk del, der bl.a. omfattede identifikation af relevante placeringer for de seks nye bioreaktorfaciliteter, design og konstruktion af bioreaktorerne samt drift og optimering af faciliteterne. Rapporten beskriver specifikke nye anlægs- og designkriterier, og supplerer dermed den eksisterende vejledning for minivådområder med filtermatrice.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)