DCA Publikationer
Ny søgning

Spredning af tørstofdelen af separeret gylle
Grøn Viden Markbrug, nr. 317, 2005

Af Krister Persson, Karsten Sørensen, Holger Lund & Hans Skovsgaard, Afd. for Jordbrugsteknik, Forskningscenter Bygholm

Konklusion
Undersøgelserne har vist, at der spredeteknisk intet er til hinder for at arbejde med separeret gylle. Fordelingsnøjagtigheden for de undersøgte produkter overholder de krav, der stilles af EU for spredning af fast husdyrgødning for såvel fordeling på langs og på tværs af kørselsretningen. Undersøgelserne er gennemført i samarbejde med maskinfabrikanterne og bygger i overvejende grad på deres erfaring med maskiner og produkter. Der blev ved projektets start konstateret behov for bedre instruktionsmateriale, således at brugerne, evt. ved afprøvning under markforhold, selv kan indstille sprederne for at opnå det optimale resultat. Ved projektets afslutning er der konstateret forbedringer i denne retning. Undersøgelserne er gennemført ved Forskningscenter Bygholm med økonomisk støtte fra Direktoratet for FødevareErhverv, Fødevareministeriet.


Hent PDF   Bestil (25 kr/stk)