DCA Publikationer
Ny søgning

Miljøeffekter af bioforgasning og separering af gylle - Indflydelse på lugt, ammoniakfordampning og kvælstofudnyttelse
Grøn Viden Markbrug, nr. 296, 2004

Af Martin N. Hansen, Forskningscenter Bygholm, Torkild Birkmose, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl, Børge Mortensen, Landsudvalget for Svin og Kent Skaaning, Hegndal Svineproduktion

Konklusion
• Risikoen for ammoniaktab under lagring er højere for bioforgasset og separeret gylle, men effektiv overdækning af gyllelagre begrænser tabet. Med et effektivt flydelag er tabet ens for behandlet og ubehandlet gylle. • Bioforgasning og separering af gylle begrænser ammoniak- tabet i forbindelse med gyllens udbringning. Effekten er højest af separering. • Bioforgasning og separering af gylle fører ikke til mærkbar begrænsning af lugtgener fra gyllelagre. Lugtgenerne kan dog begrænses ved effektiv overdækning af lagre. • Lugtgenerne i forbindelse med udbringning af gylle er lavere ved udbringning af bioforgasset og separeret gylle end ved udbringning af ubehandlet gylle. • Bioforgasset gylle og separeret gylle giver en højere kvæl- stofudnyttelse end ubehandlet gylle. • Forårsudbragt fiberfraktion giver en kvælstofudnyttelse på 45-50 pct. Efterårsudbragt fiber giver en lavere kvælstofud- nyttelse. • Tørret og pelleteret fiberfraktion giver en relativt svag kvælstofudnyttelse.


Hent PDF   Bestil (20 kr/stk)