DCA Publikationer
Ny søgning

Undersøgelse af udviklingen af herbicidresistens 2021
DCA rapport, nr. 225, 2024

Af Mette Sønderskov

I 2013-15 blev der etableret et referencegrundlag for resistensniveauet hos fire græsarter og fire tokimbladede arter, som viste, at der var herbicidresistens på 8% af lokaliteterne for de indsamlede prøver. De højeste
niveauer af resistens blev fundet hos græsukrudtsarterne: agerrævehale (30% af de indsamlede prøver) og henholdsvis 19% og 14% af de indsamlede prøver hos almindelig og italiensk rajgræs. For de tokimbladede arter fandtes det højeste resistensniveau hos fuglegræs (15% af de indsamlede prøver). Frøprøverne blev indsamlet i ubehandlede forsøgsparceller fordelt over hele Danmark. Formålet med denne opfølgende monitering i 2021 var at undersøge, om resistensniveauet var steget i løbet af de mellemliggende år. Resultaterne viste, at der er en tendens til et stigende antal lokaliteter med resistens hos fuglegræs og lugtløs kamille, mens antallet af prøver var for lille til at konkludere om udbredelsen af resistens er ændret for agerrævehale og rajgræsarterne. Enårig rapgræs blev medtaget i 2021, da der i de mellemliggende år er observeret resistens hos denne art på flere lokaliteter. Der blev dog ikke identificeret resistens hos enårig rapgræs på de lokaliteter, hvor frøprøverne i denne undersøgelse blev indsamlet.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)