DCA Publikationer
Ny søgning

Produktion af dansk lam
DCA rapport, nr. 192, 2021

Af Troels Kristensen og Kirstine Flintholm Jørgensen

Formålet med denne rapport er at dokumentere udledningen af klimagasser fra dansk produceret lammekød som udgangspunkt for diskussion af, hvorledes produktionen på bedriften kan tilrettelægges med henblik på en reduktion af udledningen af klimagasser fra fåreproduktionen.
Der er lavet beregninger baseret på anderkendte metoder til livscyklus vurdering (LCA) med udgangspunkt i registreringer af 9 besætningsejere i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Klimapåvirkningen fra fåreholdet varierer fra 549 til 1195 kg CO2 eq. pr årsfår, hvoraf emissionen af metan fra fordøjelsen er den største kilde med en andel på op til 73% af den totale emission. Ændringer i jordens kulstofpulje via kulstofindlejring fra husdyrgødningen, græsmarken på sædskiftearealerne samt fra de indkøbte fodermidler bidrager i alle besætningerne til en reduktion i emissionen i størrelsesordenen fra 88 til 277 kg CO2 eq. pr årsfår. Fordeles klimapåvirkningen, ud fra den økonomiske værdi af produkterne, er der en variation i udledning mellem de 9 bedrifter fra 16,9 til 32,5 kg CO2 eq. pr kg lammekød, fra 4,7 til 15,5 kg CO2 eq. pr kg fårekød og fra 108 til 151 kg CO2 eq. pr skind samt fra 1,0 til 8,3 kg CO2 eq. pr kg uld.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)