DCA Publikationer
Ny søgning

Holdninger og motivation til forandring som kan lede til bedre dyrevelfærd
DCA rapport, nr. 166, 2020

Af Inger Anneberg og Jan Tind Sørensen

I denne rapport præsenteres resultaterne af et forskningsprojekt, som har haft til formål at generere ny viden om, hvad der motiverer ejere og ansatte i landbruget til at skabe forandringer og forbedringer i relation til dyrevelfærd.
Rapporten viser, at motivation til forandring i høj grad beror på landmandens egen drivkraft og mod til at løbe en risiko. Motivationen afhænger dog også af, om man har en økonomisk soliditet, som gør risikoen mindre. Tilsvarende kan økonomisk støtte eller en mérpris for produktet ved at tilslutte sig et dyrevelfærdsmærke være afgørende for, om man tør gå i gang. Selve glæden ved at se dyr på en ny måde, hvor de i højere grad får opfyldt muligheden for at udleve deres adfærd, er også en drivkraft. Rapporten peger også på en uforholdsmæssig stor økonomisk risiko for de landmænd, som slutter sig til et mærke, der kræver investeringer. Herudover viser undersøgelsen, at der kan opstå en række dilemmaer omkring åbenhed og synlighed, når man som producent går nye veje.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)