DCA Publikationer
Ny søgning

Kvalitetsindeks 2018
DCA rapport, nr. 145, 2019

Af Gitte Lundberg Hansen, Jeanette Nørgaard Videbæk og Tino Bech-Larsen

Med afsæt i Miljø- og Fødevareministeriets ønske om at afdække udviklingen i danskernes interesse for fødevare- og madlavningskvalitet, er der hvert år siden 2014 blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse med et repræsentativt udvalg af danske forbrugere. I tillæg til målingen af denne udvikling, har undersøgelsen hvert år fokuseret på et særskilt emne. I 2018 har der således være fokuseret på udviklingen af en model, der
kan beskrive sammenhængen mellem forbrugernes kvalitetsopfattelser vedrørende de fødevarer, der købes i detailhandlen, og de tilsvarende opfattelser i forbindelse med udespisning.


Hent PDF   Bestil (130 kr/stk)