DCA Publikationer
Ny søgning

Hvordan lokalbedøver man pattegrise før kastration?
DCA rapport, nr. 134, 2018

Af hanne Kongsted, Cecilie Liv Nielsen og Mette S. Herskin

Rapporten beskriver metoder for anlæggelse af lokalbedøvelse ved kastration af grise og deres egnethed til formålet ud fra interviews med fagpersoner fra Danmark og Sverige og international litteratur. Der identificeres tre metodemæssigt forskellige kanyle-baserede injektionsmetoder, som er potentielt anvendelige. Muligheder for anvendelse af udvortes lokalbedøvelse og kanylefri injektion (hvor kanylen erstattes af højt lufttryk) behandles kortfattet. Interviewpersonerne oplevede generelt en tydelig smertestillende effekt ved brug af lokalbedøvelse i forbindelse med kastration og havde ikke opfattelsen af selve injektionen virkede smertevoldende.
Interviewene udpegede seks områder, som har betydning for effekten/egnetheden af bedøvelsen, men som der ikke var entydige holdninger til: Præparatvalg, Injektionsteknik, injektionsvolumen, acceptable/optimale tidsintervaller, håndtering af grisen under anlæggelse af bedøvelse samt risiko for bivirkninger. Der er ud fra den tilgængelige videnskabelige litteratur på området ikke solidt grundlag for at vurdere, hvilke metoder, der er mest hensigtsmæssige.


Hent PDF   Bestil (75 kr/stk)